Vad används Colpermin för

Colpermin används för behandling av vanliga symtom vid IBS:

 • Ont i magen (buksmärta)
 • Lindrig kramp i magen
 • Svullen mage (uppblåsthet)
 • Gaser

IBS (Irritable Bowel Syndrome) kallas även kolon irritabile eller överkänslig tarm.

Colpermin och IBS

Vanliga symtom vid IBS eller kolon irritabile, som det också kallas är ont i magen, lättare kramp i magen och gaser. Ovan nämnda symtom, tillsammans med antingen diarré och/eller förstoppning under en längre tid, gör att man kan misstänka diagnosen IBS.

Tala med din läkare/vårdcentral om något av följande inträffar (även om du vet att du har IBS), eftersom detta kan vara tecken på andra allvarligare tillstånd:

 • Dina symtom försämras märkbart.
 • Du är över 40 år och det har gått en längre tid sedan du hade din senaste känning av IBS.
 • Symtomen är annorlunda den här gången.
 • Du har blod/har nyligen haft blod i avföringen.
 • Du har tappat aptiten eller gått ner i vikt utan känd anledning.

Kontakta en vårdcentral/jouröppen mottagning så snart det går om något av följande stämmer in på dig:

 • Du plötsligt får mycket ont i magen.
 • Du kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump eller innehåller blod.
 • Du har svart eller blodig avföring.

Colpermin vid IBS med diarré och/eller förstoppning

Colpermin har i kliniska studier visat ge lindring av lättare buksmärta, lindriga kramper och gaser i magen vid IBS. Det hjälper inte mot diarré eller förstoppning.

Colpermin och gaser i magen vid IBS

Svullen mage (uppblåsthet) med gaser i magen är vanligt vid IBS. Luft ansamlas i magtarmkanalen vilket leder till att magen spänns ut och ibland även till buksmärta. Colpermins aktiva substans, pepparmyntsolja, gör att musklerna i tarmväggen slappnar av, vilket hjälper gaserna att lättare passera tarmarna och komma ut som luft.

Hur fungerar Colpermin

Colpermin och pepparmyntsolja

Med pepparmyntsolja som aktiv substans har Colpermin lindrat magont, lättare kramper och gaser i magen vid IBS i mer än 40 år. Hos hundratusentals patienter, i fler än 20 länder.

Specialdesignad
Colpermin är designad för att frisätta den aktiva substansen där den behövs, i tjocktarmen:

Målinriktad frisättning
Kapseln öppnas i slutet av tunntarmen vid ett specifikt pH. Den aktiva substansen pepparmyntsolja frisätts och man får effekt där den bäst behövs, i slutet av tunntarmen och i tjocktarmen.

Förlängd frisättning
Gelen som pepparmyntsoljan ligger inbäddad i frisätter den aktiva substansen successivt genom tjocktarmen.

Hur snabbt verkar Colpermin?

Colpermin tas till symtomen går över vilket normalt sker inom ca 1-2 veckor. Varje behandlingsomgång får pågå högst 3 månader.

Efter påbörjad behandling med Colpermin bör du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor. Colpermin kapslar ska sväljas hela och får inte delas, tuggas eller tas i samband med måltid.

För mer information läs bipacksedeln i förpackningen eller på www.fass.se.