Frågor & Svar

Liksom alla mediciner kan Colpermin ge biverkningar men alla användare får dem inte. För detaljerad information om biverkningar läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Halsbränna*
 • Ändtarmsbesvär (lokal irritation)
 • Kräkning, illamående
 • Huvudvärk
 • Onormal lukt från avföringen
 • Muntorrhet
 • Obehag i magen

*Om Colpermin kapseln löses upp i magsäcken istället för i slutet av tunntarmen, frisläpps pepparmyntsolja för tidigt och kan orsaka halsbränna. För att undvika det, ta alltid Colpermin 2 timmar före eller efter måltid.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Allergiska reaktioner
 • Klåda
 • Magblödning
 • Dimsyn

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se eller till Tillotts Pharma via denna länk: https://www.tillotts.se/for-patienter-och-allmanhet/biverkningar/

Läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin. För mer information se fass.se.

Du bör endast använda Colpermin efter att din läkare har talat om för dig att du har IBS (irritable bowel syndrome).

Om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två veckors behandling med Colpermin bör du kontakta läkare.

Nu finns Colpermin även som receptfritt läkemedel och säljs på utvalda apotek.

Klicka på önskat apotek för att handla.

Lokal effekt:

 • Colpermin har ett unikt, pH känsligt skal som öppnas i slutet av tunntarmen och pepparmyntsoljan verkar lokalt i tjocktarmen.
 • I 40 år har Colpermin hjälpt 100 000-tals IBS-magar (lindrig magsmärta, lättare kramp i magen och gaser).

Lindrar IBS symtom:

 • Pepparmyntsoljan i Colpermin har en avslappnande effekt på tarmen som kan lindra magont och gaser, vilket är vanligt vid IBS.
 • Kan användas av vuxna och barn från 12 år.

Godkänt växtbaserat läkemedel:

 • Colpermin är godkänt av Läkemedelsverket, och finns receptfritt samt för förskrivning på recept.
 • Kapslarna har ett högt innehåll av ren, naturlig pepparmyntsolja (187 mg)

Colpermin hårda enterokapslar tas till symtomen går över, vilket normalt sker inom en till två veckor.
Under perioder med mer ihållande symtom kan behandlingen med Colpermin fortsätta i högst 3 månader per behandlingsomgång. Behandlingen kan upprepas vid behov.

Pepparmyntsoljan från Colpermin kapseln börjar frisättas i slutet av tunntarmen och fortsätter genom tjocktarmen. Magens innehåll når slutet av tunntarmen efter ca 3-6 timmar.

Läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin. För mer information se fass.se.

Eftersom det saknas tillräckliga data från användning av pepparmyntsolja hos gravida kvinnor rekommenderas inte Colpermin under graviditet. Fertila kvinnor bör använda preventivmedel vid samtidig användning av Colpermin.

Det är okänt om någon av beståndsdelarna i pepparmynta/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Colpermin ska inte användas under amning.

Samtidigt intag av mat eller syraneutraliserande läkemedel kan göra att man får för tidig frisättning av kapselinnehållet vilket kan leda till irritation i mag-tarmkanalen eller en minskad effekt.

Colpermin bör därför tas minst 2 timmar före eller efter mat. Samma gäller vid användning av läkemedel som används för att minska magsyran.

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin. För mer information se fass.se.

Vuxna och äldre:
1-2 kapslar tre gånger dagligen.

Ungdomar mellan 12 och 17 år:
1 kapsel tre gånger dagligen.

Colpermin kapslarna ska sväljas hela med vätska minst 2 timmar före eller efter en måltid. De får inte tuggas, krossas eller delas innan de sväljs.
Var försiktig när Colpermin tas ur blisterförpackningen så de inte går sönder.

Läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin. För mer information se fass.se.

Colpermin innehåller 187 mg (0,2 ml) ren, naturlig pepparmyntsolja, vilket är den aktiva substansen. Pepparmyntsolja utvinns från växten Mentha X piperita L (pepparmynta). I kapslarna finns även andra nödvändiga innehållsämnen, som: gelatin (från nötdjur t ex ko) i kapselns skal och ämnen som bildar gelen inuti kapseln, vilken frisätter pepparmyntsoljan successivt samt jordnötsolja.
Kapslarna innehåller inte vete, gluten eller laktos.

Eftersom Colpermin kapslarna innehåller jordnötsolja ska de inte tas av personer som har en känd allergi för jordnötter. Det finns ett möjligt samband mellan allergi mot jordnötter och allergi mot soja, därför ska personer med allergi mot soja också undvika Colpermin.

För att se en fullständig lista över innehåll i Colpermin läs bipacksedeln eller på fass.se.

Colpermin är ett växtbaserat läkemedel som används för att lindra magont (buksmärta), lättare kramp i magen och gaser, i synnerhet hos patienter med IBS (irritable bowel syndrome).

Colpermin hjälper inte mot diarré eller förstoppning. Kliniska studier visar däremot att Colpermin kan minska magsmärta, magkramper, svullen (uppblåst) mage och gaser vid IBS.

Colpermin tas till symtomen går över, vilket ofta sker inom en till två veckor.
Varje behandlingsomgång får pågå högst 3 månader.

I Sverige kan man köpa Colpermin utan recept på utvalda apotek, både i butik och online. Colpermin kan också köpas via recept som skrivs ut av läkare. Klicka på önskat apotek för att handla.

Experter inom mage-tarm: Sedan Tillotts Pharma grundades har vi engagerat oss i att förbättra vården för personer med sjukdomar i mage och tarm. Vi samarbetar med vårdpersonal och experter för att utveckla läkemedel för behandling av sjukdomar i matsmältningssystemet. Det samarbetet hjälper oss att hitta innovativa sätt att förbättra vård och livskvalitet för de miljoner människor som lever med tarmsjukdomar över hela världen.

Tillotts Pharma i Sverige: Det nordiska marknadsbolaget grundades i slutet av 2008 och vårt kontor ligger i Bromma, Stockholm. Huvudkontoret finns i Schweiz.

På kontoret i Bromma sitter vår nordiske VD, ekonomi-, registrerings-, kvalitets-, biverknings-, samt logistikansvariga. Tre medicinska rådgivare är kopplade till det nordiska marknadsbolaget.

IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome, och betyder ungefär lättretbar eller överkänslig tarm. IBS kallas också för kolon irritabile och är en funktionell tarmsjukdom. Läs mer på fliken ”Om IBS”.